ALOS - Asociace logopedů ve školství, Měcholupy

Asociace logopedů ve školství

Aktuality

Koordinátoři LP ve školství:

KONTAKTY NA KRAJSKÉ KOORDINÁTORY LP VE ŠKOLSTVÍ

 

12. sněm Asociace logopedů ve školství

 

Srdečně vás zveme na 12. sněm ALŠ, který je současně volebním sněmem na další čtyřleté období. Sněm se koná dne 14. 11. 2018 a je spojen s odbornou přednáškou Mgr. Marji Volemanové na téma " Přetrvávající primární reflexy dětí s NKS". Více informací naleznete v POZVÁNCE

 

Senzomotorická integrace v rehabilitaci vybraných poruch komunikace dětí

 

Dovoluji si Vás pozvat na seminář „Senzomotorická integrace v rehabilitaci vybraných poruch komunikace dětí (vývojové poruchy řeči, PAS aj.) – úvod do problematiky“, který se bude konat dne 10. října 2019 v Hradci Králové. Více informací naleznete ZDE.

 

Jarní setkání členů Asociace logopedů ve školství

Dovolujeme si vás pozvat na setkání členů ALŠ spojené s odbornou přednáškou Mgr. et Mgr. Karla Červenky, Ph.D. na téma: DĚTI S DEFICITEM (POZITIVNÍ) POZORNOSTI OKOLÍ – VÝVOJ „PROBLÉMOVÉHO“ CHOVÁNÍ JAKO BARIÉRA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE, které se koná ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání Praha v budově MŠMT, Karmelitská 7, Praha, velký sál C 81v úterý dne 25. dubna 2018. Další informace naleznete v přiložené přihlášce.

Přihláška


Komplexná terapia vývinových poruch

Jménem logopedického centra ASOBI z Bratislavy, si vás dovolujeme pozvat na konferenci Komplexná terapia vývinových poruch, která se bude konat ve dnech 5. – 6. května 2018 v Bratislavě a je určena nejen odborníkům, ale i rodičům .

Více informací naleznete na stránkách www.komplexnaterapia.sk

 

 

Setkání členů Asociace logopedů ve školství

Vážené kolegyně a kolegové,

přeji dobrý den a dovolujeme si vás pozvat na pracovní setkání členů Asociace logopedů ve školství z.s., tradičně spojené s odbornou přednáškou, tentokráte na témaLOGOPEDICKÁ KAZUISTIKA DÍVKY S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ TAKÉ POHLEDEM RODIČE“, . Akce proběhne dne 21.11.2017 v Praze, podrobnosti jsou na pozvánce. Prosím o předání i dalším zájemcům o přednášku.

Těšíme se na vaši účast.

Za výkonný výbor Mgr. Alexandr Bednář


Pozvánka

 

 

 

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena

 

Centrum AVARE vás srdečne pozýva na praktický kurz pod názvom „Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena“.  Který se bude konat ve dnech 30.11. – 2.12. 2017 v Olomouci. Tento kurz môže byť vo vašej praxi užitočný u detí alebo dospelých s poruchami reči, komunikácie, s ťažkosťami v čítaní, v porozumení hovorenej reči. Ako vysoko efektívny sa osvedčil pri poruchách pozornosti, učenia, oslabeného sluchového spracovávania a nedosahovaní optimálneho výkonu v škole.

 

Pozvánka

 

 

Specializační studium

Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně vás zdravím a posílám několik informací.

1. Jen připomínám, že dne 26.4.2017 pořádáme 11. sněm naší asociace, který se koná na MŠMT. Termín platí, nic by nemělo zabránit jeho konání.

2. Jak jste byli informováni, po celý rok 2016 jsme připravovali opakování našeho tříletého specializačního studia „Specializační studium logopedů ve školství“, které mělo probíhat od ledna 2017. Vzhledem k tomu, že se na poslední chvíli odhlásilo několik zájemců, museli jsme termín zahájení posunout na podzim 2017. Na přípravě již pracujeme, jednáme s lektory, upravujeme termíny atd. Oslovuji vás především proto, že je možné se stále přihlásit na toto studium. Jen připomínám, že toto specializační studium bude uvedeno v novele zákona o pedagogických pracovnících a stává se součástí  kariérního růstu pracovníků, dříve bylo toto studium uvedeno pouze ve vyhlášce, čímž bude mít i jiný význam pro profesní růst pedagogů.

Podrobnosti o studiu a předběžnou  přihlášku naleznete v sekci“Vzdělávání“.

Pokud máte možnost, prosím o předání této informace svým spolupracovníkům, speciálním pedagogům-logopedům atd.

Přeji hezký den a těším se na setkání na našem sněmu.

Mgr. Alexandr Bednář

 


11. sněm ALŠ

Vážené kolegyně a kolegové,

zvu vás na stále odkládaný 11. sněm naší asociace, který se koná dne 26. 04. 2017 od 10,00 hod na MŠMT a bude spojen s odbornou přednáškou Mgr. Matěje Lipského, Ph.D. „ Muzikoterapie u dětí s PAS.“

Mgr. Alexandr Bednář / předseda ALŠ

 

Více informací viz "POZVÁNKA"


 

 

Pražský logopedický den 2016

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání - Pražský logopedický den 2016.

Konference se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v prostorách konferenčního centra Nemocnice Na Homolce.

Více informací na webových stránkách www.logoden.cz, kde naleznete i on-line přihlašování.

Za organizační tým Mgr. Milena Čámková / koordinátorka konference

Konferenci pořádá SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5

 

POZVÁNKA

 

 

 

Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka - logopedická diagnostika a terapie

Pro velký zájem se tento kurz, pod vedením PhDr. Zuzany Jandové, uskuteční opět i nyní na podzim a to ve dnech 25. 11.  - 26. 11. 2016.

Více informací naleznete v sekci "Vzdělávání" a v "PŘIHLÁŠCE"

Veškeré náklady s ubytováním, stravováním a dopravou si hradí účastník sám. Ubytování je možné si zajistit ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví. Podrobné informace naleznete ZDE!

 

 

11. sněm ALŠ -> ZRUŠEN

Vážené kolegyně a kolegové,

všechny vás srdečně zdravím a bohužel vám musím oznámit, že náš 11.sněm,  který se měl dne 9.11.2016 konat v Praze, se z technických důvodů nekoná. Náhradní termín byl stanoven na 11.1.2017, místem konání zůstává MŠMT v Praze. Na tento sněm vám bude opět zaslána nová přihláška z návratkou.

Omlouvám se za zrušení termínu sněmu, prosím o pochopení, ale změna termínu sněmu nebyla zapříčiněna naší stranou. Především se omlouvám těm, kteří se na sněm již přihlásili.

Mgr. Alexandr Bednář / předseda Asociace logopedů ve školství

 

Specializační studium logopedů ve školství

Tento vzdělávací program je vyhlášen již potřetí a vychází z prověřeného obsahu vzdělávání. Je určen pedagogickým pracovníkům: speciálním pedagogům - logopedům ve školství (absolventům magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii. Vzhledem k tomu, že stále nebylo podáno dostatek přihlášek, tak se přihlášky ke studiu přijímají do 20. října 2016.

Více informací naleznete v sekcích "Vzdělávání" a Vzdělávací program"

 

 

Pozvání na setkání členů Asociace logopedů ve školství

Vážené kolegyně a kolegové dovolujeme si vás srdečně pozvat na setkání členů ALŠ, které se uskuteční 26. dubna 2016. Podrobnější informace naleznete v pozvánce!

 

Změna termínu kurzu Hlasové výchovy

Vážené kolegyně a kolegové,

na žádost MUDr. Martina Kučery dochází ke změně termínu druhé části kurzu „Hlasová výchova“. Termín 14.10. -15. 10. se nahrazuje termínem 4. listopadu – 5. listopadu 2016. Vše ostatní zůstává stejné.  Vzhledem k tomu, že oznámení o změně termínu se dozvídáte s velkým předstihem, myslím si, že by to nemělo narušit váš případný zájem o výše uvedený kurz.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Alexandr Bednář

 

Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení

Dovolujeme si vás pozvat na čtyřdenní kurz MUDr. Martina Kučery: Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení, který se uskuteční na podzim roku 2016 a to v těchto termínech:

1. blok:  23. 09. - 24. 10. 2016

2. blok:  04. 11. - 05. 11. 2016

Přihláška

Další podrobnosti ke kurzu naleznete v sekci "Vzdělávací programy" a "Vzdělávání"

Pozvání na setkání členů Asociace logopedů ve školství

Vážené kolegyně a kolegové dovolujeme si vás srdečně pozvat na setkání členů ALŠ, které se uskuteční 26. dubna 2016. Podrobnější informace obdržíte v nejbližší době v pozvánce!

 

 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo mohl podpořit naši školu v projektu „Spolu s vámi“ vyhlášeném IKEA FAMILLY. Jen díky vám naše Logopedická základní škola vyhrála.

 

 

Změna zápisu do spolkového rejstříku

Dnem 19. 1. 2016 vešla v platnost změna názvu naší asociace z „Asociace logopedů ve školství, o.s.“ na „Asociace logopedů ve školství, z.s

 

 

 

Zrušení listopadového setkání členů ALŠ

Vážené kolegyně, kolegové. Výkonný výbor ALŠ na svém 8. jednání VV ze dne 19. 10. 2015 rozhodl, že plánované setkání členů ALŠ, které se mělo konat 5. listopadu 2015 v Praze, se ruší vzhledem k tomu, že se v září tohoto roku uskutečnil mimořádný 10. sněm ALŠ. Další setkání členů ALŠ spojené se vzdělávací aktivitou proběhne v jarních měsících roku 2016.

 

 

Pozvání na setkání členů Asociace logopedů ve školství

Vážené kolegyně a kolegové dovolujeme si vás srdečně pozvat na setkání členů ALŠ, které se uskuteční 5. listopadu 2015. Podrobnější informace obdržíte v nejbližší době v pozvánce!

 

 

 

Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu

Hlasové centrum Rychnov nad Kněžnou si vás dovoluje pozvat na tento mezioborový seminář pro profese zabývající se rehabilitací poruch řeči a sluchu. Termín konání je stanoven na 8. - 9. ledna 2016 v Praze. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka

 

Upozornění

Upozorňujeme, že kurz "Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka - logopedická diagnostika a terapie", který se uskuteční v termínu 06. - 07. 11. 2015, je již zcela OBSAZEN!

 

 

Pozvánka na mimořádný 10. sněm ALŠ

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás pozvat na mimořádný 10. sněm Asociace logopedů ve školství, který se koná dne 9. září 2015 v 9:30 na MŠMT v Praze a je spojen s odbornou přednáškou.  Mimořádný sněm se koná za účelem přijetí nových stanov, přechodu organizace na jinou společnost a provedení dalších změn vyplývajících z občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Program a další podrobnosti jsou v pozvánkách. Pozvánka č. 1 je základní s přesnými pokyny a důležitá k přihlášení na sněm. Pozvánka č. 2 je zaslána z důvodu naplnění zákona, t.j. občanského zákoníku.

Pozvánka č.1

Pozvánka č.2

Prosím o vaši účast vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně důležité změny. Děkuji A. Bednář

Občerstvení je, jako vždy, zajištěno.

 

 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH ASOCIACÍ VE ŠKOLSTVÍ

Dobrý den, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod tlakem Rady vlády pro lidská práva a vládní Agentury pro sociální začleňování připravuje zrušení možnosti odborně vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací.

Prosím o přečtení a pokud vás to osloví, tak i podepsání petice a také prosím o přeposlání všem známým i školám a školským institucím, které znáte a máte na ně kontakt. Samozřejmě, že to můžete předat na svá pracoviště a popř. nechat podepsat za celé pracoviště. Je to důležité nejen pro nás, ale zejména děti a jejich rodiče, proto můžete oslovit i rodiče dětí a žáků. Informace naleznete v přílohách.

Děkuji !

Mgr. Alexandr Bednář (předseda ALŠ)

 

Společné prohlášení

Petice

 

 

Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky

Dovolujeme si vás pozvat na další praktický nácvikový seminář, který se uskuteční 20. června 2015 ve Výzkumném centru hudební akustiky HAMU Praha. Více informací v informačním letáku.

 

 

Dýchání v rehabilitaci a habituaci poruch hlasu, řeči a polykání

Jedná se praktický nácvikový seminář, který se koná v sobotu 30. května 2015 v Rychnově nad Kněžnou. Více informací naleznete v informačním letáku.

 

 

Pozvání na setkání členů Asociace logopedů ve školství

Vážené kolegyně a kolegové dovolujeme si vás na setkání členů ALŠ, které se uskuteční 28. dubna 2015 se od 10:00 v budově MŠMT uskuteční . Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

 

 

 

Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení

S lítostí musíme oznámit, že pro nedostatek zájemců se čtyřdenní vzdělávací kurz MUDr. Martina Kučery: Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení, který se měl uskutečnit na jaře roku 2015 a to v termínech 27. 3. - 28. 3. 2015 a 17. 4. - 18. 4. 2015, NEKONÁ!

 

 

 

Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka - logopedická diagnostika a terapie

Pro velký zájem se tento kurz uskuteční také na jaře a na podzim roku 2015. Nabízíme tyto termíny:

29.05. - 30.05. 2015 -> termín se ruší pro malý počet zájemců!

06.11. - 07.11. 2015 -> kurz je PLNĚ OBSAZEN , nelze nikoho přijímat!

Více informací naleznete v sekci Vzdělávání.

 

 

 

Orofaciálna a bazálna stimulácia

Súkromné zdravotnícke zariadenie Vás srdečne pozýva na kurz, ktorý je určený pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi so psychomotorickým oneskorením v ranom veku.

Více informací zde

 

function tableOrdering( order, dir, task ) { var form = document.adminForm; form.filter_order.value = order; form.filter_order_Dir.value = dir; document.adminForm.submit( task ); }

Anketa

Nové stránky - líbí se?
 
Copyright © 2008 Asociace logopedů ve školství, o. s.. Všechna práva vyhrazena. Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.| webdesign Josef Batko