Kontaktujte nás

Máte nějakou otázku? Chcete nás kontaktovat písemně? Napište nám.

Napište nám

2 + 3 =

Časté dotazy:

Kdo může být členem asociace?

 Členem se může stát pouze absolvent magisterského vysokoškolského studia se zaměřením na logopedii nebo logopedii a surdopedii pracující v resortu školství

Jakým způsobem se mohu stát členem asociace?

Členem spolku se stává odborný pracovník, který podá vyplněnou platnou přihlášku do spolku na určeném formuláři. Přihláška do spolku se podává v písemné formě na adresu spolku. Součástí přihlášky do spolku je kopie vysvědčení o vykonání státní závěrečné zkoušky z logopedie a kopie
vysokoškolského diplomu. O přijetí či odmítnutí za člena spolku rozhodne výbor do 40
pracovních dnů a informuje žadatele o výsledku. 

Výkonný výbor ALŠ, z.s.

Předseda výkonného výboru

Mgr. Pavla Lukáčová

lukacova@alos.cz
+420 724 245 767

Místopředseda výkonného výboru
Mgr. Lenka Kořínková

korinkova@alos.cz
+420 603 835 777

Adresa:

ASOCIACE LOGOPEDŮ VE ŠKOLSTVÍ, z.s.

439 31 Měcholupy 1

IČO:  27040739 

email: alos@alos.cz

Jednatel výkonného výboru

Mgr. Kateřina Denemarková

Členové

PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D.

vcelikova@alos.cz

 

Mgr. Přemysl Jeřábek

Chcete mít stále nejnovější informace? Sledujte nás na sociálních sítích.