Včelíková – medicína.cz – školští logopedi v první linii

https://medicina.cz/clanky/14007/34/skolsti-logopedi-v-prvni-linii/